Epistrophe leiopthalma

Epistrophe leiophtalma (Diptera: Syrphidae)

The wing venation of Epistrophe leiophtalma (Schiner & Egger, 1853).

Copyright

Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license